Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

Περιβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece”aliakmongreece.blogspot.gr Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας.

Περιβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece”aliakmongreece.blogspot.gr Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας.
Περιβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece”aliakmongreece.blogspot.gr Ο χώρος μέσα στον οποίο ζούμε, κινούμαστε, δημιουργούμε, ο χώρος στον οποίο αναπνέουμε και ονειρευόμαστε, ο τόπος από τον οποίο αντλούμε
όμως, δεν είναι ανεξάντλητοι, αλλά πεπερασμένοι, με αποτέλεσμα κάθε δράση μας να επηρεάζει, ουσιαστικά, προς το καλύτερο ή το χειρότερο, την ίδια μας την ύπαρξη και το μέλλον του πλανήτη.
η προστασία του περιβάλλοντος και ο στόχος της βιωσιμότητας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα Περιβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece”aliakmongreece.blogspot.gr
Από τα αρπακτικά μπορεί κανείς να συναντήσει θαλασσαετούς, στικταετούς, βασιλαετούς, κραυγαετούς, τσίφτηδες, φιδαετούς, σφηκιάρηδες, γερακίνες, λιβαδόκιρκους, καλαμόκιρκους, σαΐνια, ξεφτέρια, πετρίτες, νανογέρακα, κιρκινέζια, μπούφους, νανόμπουφους, χουχουριστές και κουκουβάγιες.
Με στόχο πάντα να υπηρετεί τον άνθρωπο και το περιβάλλον, το Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντολογική Οργάνωση“Αλιάκμον Greece”aliakmongreece.blogspot.gr του περιλαμβάνει βασικές αρχές βιωσιμότητας, όπως η διαφάνεια και η επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη· η καταγραφή δεδομένων και τυχόν επιπτώσεων· και η προσπάθεια αποφυγής, περιορισμού ή μετριασμού των επιπτώσεων αυτών.
προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων και της άγριας ζωής,Περιβαλλοντολογική Οργάνωση “Αλιάκμον Greece”aliakmongreece.blogspot.gr όπως μεγάλα άγρια θηλαστικά ), αρπακτικά πουλιά κι άλλα είδη ορνιθοπανίδας, αλλά και πτηνά και ψάρια, όταν διασχίζει υδάτινες οδούς, ποτάμια, ρυάκια και κανάλια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου