Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016

Μοριακή ανίχνευση του Helicobacter pylori σε ένα μεγάλο μεσογειακό ποτάμι, με απευθείας βιώσιμων φθορίζουσα μέτρηση in situ υβριδισμού (DVC-FISH)

Aliakmon from Keti Haliori on Vimeo.

Αν και η ακριβής οδός και ο τρόπος μετάδοσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού είναι ακόμη ασαφείς, έχουν μοριακά μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί για την ανίχνευση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε περιβαλλοντικά δείγματα. Σε αυτή τη μελέτη, χρησιμοποιήσαμε την άμεση βιώσιμη φθορισμού καταμέτρηση in situ υβριδισμού (DVC-FISH) μέθοδος για την ανίχνευση βιώσιμα κύτταρα του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στον ποταμό Αλιάκμονα, Ελλάδα.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποτάμι στην Ελλάδα, και παρέχει πόσιμο νερό στις μητροπολιτικές περιοχές. H. pylori έδειξαν θετικά ανίχνευσης για 23 από τα 48 δείγματα νερού (47,9%), ενώ δεν εποχική διακύμανση βρέθηκε και καμία συσχέτιση παρατηρήθηκε ανάμεσα στην παρουσία του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και των δεικτών κοπρανώδους μόλυνσης. Τα ευρήματά μας ενισχύσουν την απόδειξη ότι το H. pylori είναι πλωτές ενώ η παρουσία της προσθέτει για τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία του ποταμού Αλιάκμονα.
PMID: 25473996 DOI: 10.2166 / wh.2014.171
[PubMed - δείκτη για MEDLINE]

Δελτίο Εργαστηριακής Εξέτασης

Aliakmonas is the longest river which rises, flows and discharges all in Greece. It has a total length of 297 kilometres and is made up of two smaller rivers, the Belitsa and the Zalovo. The snowy and historic mountains of Gramma and Voiou is where their source is found.
Its yearly flow is 2,030,000,000 cubic metres and it discharges into the Thermaic Gulf. Both the river and its name are ancient. The name Aliakmonas is made up and comes from the Als (alas. Sea) and the akmon (anvil)… Oceanus which girdled the earth, and Tithis one of the Titan daughters of Heaven and Earth, were Aliakmona's parents, according to myth.
In its course one comes across streams, torrents, tributaries – it flows through mountain gorges and valleys to end up at the delta of the Thermaic Gulf where it joins the deltas of the Axiou and the Loudia.
Its current is controlled by a man-made lake created by weirs which take in the waters from three hydro-electric dams. Almost the whole length of the river in the prefecture of Kozanis is made up of the man-made lake the Polyfitou which was made after the creation of the dam of the same name. Above the lake is the Serbian bridge which makes up part of the national road from Athens- Kozanis. The river Taphros (35 metres long) empties into the Aliakmona whch was designed to hold part of the waters which came from the drainage network of the previous Yiannitson lake.
About 35 different types of fish have been found in the Aliakmona river, around 30 of those are indigenous and the rest have been imported. Many of them are rare and one, the Mavrotsironi is found nowhere else in the world, it is in fact native only to the river.
On its long journey it comes across not only the water but civilization from the cities of Kastoria, Grevena, Kozani, Florina, Imathia and Pella, ending up in Thessaloniki.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου